03-04-2013

Bookmark and Share

ABB

YiT Eiendomsdrift har engasjert TES AS for saging demontering av dekker på ABB i Skien. Det skal opprettes ny kranbane i området da dekkene må forsterkes.