17-03-2014

Bookmark and Share

Klosterfoss?

Kontrakt med Slovenske Litostroj Power er i mål.
TES AS skal rehabilitere stål og betong i 2 stykk turbiner som skal skiftes ut.
Akershus Energi er byggherre i prosjektet og arbeidene starter opp i Juni måned.