06-12-2013

Bookmark and Share

Sykehusapoteket Skien?

Bo-Service AS har fått oppdraget med å rehabilitere sykehusapoteket i Skien.Telemark Entreprenørservice skal foreta rivingsarbeidene i den forbindelse.
Arbeidene vil startes opp i begynnelsen av Januar 2014.