Vi utforer

Anleggsarbeider

Drenering,tomter/ garasjer og grunnarbeider fjellsprenging m.m Våre små minigravere er perfekte til utgraving av innvendige kjellere.

 

Forskalling og støpearbeider

Støping av dekker, fundamenter og vegger.

 

Riving

Alt fra små til store konstruksjoner er av interesse. Vi er spesialister på inne rivning, hvor bygget skal stå, men resten skal bort.
Med stålsakser, betongknusere og demoleringsgrabber takler vi det meste.

 

Kjerneboring

Utfører alt av boring i leca tegl betong. Alt av dimmensjoner på borkronene. (8mm -> 750mm)

 

Betongsaging

Med 4stk topp moderne veggsager føler vi at vi kan hjelpe til i enhver situasjon. Våre sager skjærer opptil 60cm tykk betong, over denne tykkelsen må vi over på wiresaging.

 

Asbest/PCB

Vi er godkjente for riving av innvendig og utvendig av asbest og pcb. På oppdrag fra byggherrer/konsulenter tar vi også på oss miljøanalyser av bygg og eiendommer.

 

Epoxy arbeider

Legger herdeplastbelegg (epoxy, akryl og polyretan) til industri, næringsliv og private m.m. Fagkunnskapene og utstyr som må til for å få et godt resultat har vi etter 30års erfaring.

 

Injisering / Vanntetting

Injisering av riss,fuger,støpeskjøter og bom i betong. Dette er en måte å stabilisere eller reparere en konstruksjon på. Det benyttes forskjellige materialer alt etter hvorfor det injiseres.

Arbeidsområder for oss:

Dammer,parkeringshus,vannbehandlingsanlegg,svømmebasseng, heissjakter,siloer,kjellere m.m. Vi har også gode referanser på tetting av lekkasjer i betong med nye mørteltyper.

 

Betong rehabilitering

Utføres på betong som er utsatt for ulike nedbrytningmekanismer (kjemiske og mekaniske). Med riktig utstyr og materialvalg etter hva slags nedbrytning betongen er utsatt for kommer vår kompetanse frem. Vår forretningside er å kunne tilby våre kunder en moderne, økonomiske og og konkurransedyktige løsninger.

Sammen med våre samarbeidspartnere har vi materialene, kompetansen og utstyret til å utføre rehabilitering på; kaier, bruer, parkeringshus, dammer, siloer, renseanlegg, balkonger m.m.

Karbonforsterkning
Metode for utenpåliggende forsterkning av eksisterende konstruksjoner. Dette for å kunne øke nyttelastene på bygget eller evt. for å bygge på i høyden.

Bruer i Telemark:
TES forsterket tre bruer i Telemark med på limte stålplater i strekk og trykk sonen i 1984. To av bruene er betongplatebruer, Viborgtjern og Vrengen bru, og en stålbjelke bru med betongdekke, Vistadbru. De har nå stått i snart 23 år og tilstanden til disse er god, dvs at vi har nesten 25 års erfaring med pålimt utenpåliggende forsterkning! Som et av få firmaer i Norge.

Høyblokk i Porsgrunn:
Leilighetsinnhaver i 10 etg ønsket å utvide døråpning fra standar dør til 3,25 meter. Disse beregninger ble gjort i samråd med konsulentfirma Asplanviak: www.asplanviak.no Etter utført forsterkning av veggen , ble åpningen saget ut.

Det har vært en enorm utvikling vedr, forsterkning av betong. I dag brukes mye karbonfiberlaminat / vev , dette på grunn av  en raskere metode og et lettere materiale. Kostnadsmessig blir det også rimeligere ( produkt og monteringstid )

Karbonfiberforsterkning er et stort satsingsområde for Telemark Entreprenørservice AS.

Sandblåsing

Quill Falcon 120 sand/vannblåser til rengjøring av fasader. Overflatebehandling av stål, aluminium og betongkonstruksjoner.

 

Sponge – Jet

Fremtidens blåseutstyr! Mye likt sandblåsing, men med 90% mindre støv, 90%mindre forbruk og 90% gjenvinning av blåsematerialet.
Se forskjellen ved å bruke Sponge-Jet istedenfor vanlige sandblåsingsutstyr:

 

Vannmeisling

Med vår mobile DYNAJET 170 og trykk på hele 2800 bar rengjør vi alle overflater. Med basis i vannmeisling , injeksjon og kjemiske stoffer står vi sterkt i markedet når det gjelder rehabilitering av betong. Fordelen med vannmeisling er en raskere utførelse av arbeidene og en mer miljøvennlig metode.