Utføres på betong som er utsatt for ulike nedbrytningsmekanismer (kjemiske og mekaniske). Med riktig utstyr og materialvalg etter hva slags nedbrytning betongen er utsatt for kommer vår kompetanse frem. Vår forretningside er å kunne tilby våre kunder en moderne, økonomiske og og konkurransedyktige løsninger.

Sammen med våre samarbeidspartnere har vi materialene, kompetansen og utstyret til å utføre rehabilitering på; kaier, bruer, parkeringshus, dammer, siloer, renseanlegg, balkonger m.m.

Leave a comment