Ved hjelp av krystallisering vil muren din bli 100% vanntett! Krystalliseringsproduktene er fremstilt av sement, spesialkvarts og mulifunksjonelle kjemikalier. MSS 400 krystalliseringsslurry og MSS 430 krystalliseringsplugg oppnår sin vann-, fukt-og kloridbeskyttelse gjennom en krystalliseringsprosess som starter når produktenes ulike kjemikalier kommer i kontakt med kalken, fukten og oksygen i betongen. Penetrasjonen skjer dypt inne i betongen gjennom kappilærkreftene og osmosetrykk. Fukt og vann omvandles til krystaller som tetter den minste pore og sprekk samt driver ut fukten. Det nye laget blir ett med betongen!

Leave a comment