Forskaling, armering, støping med systemer og tradisjonell utførelse. Forskaling må alltid bygges når man skal benytte betong som produkt.

Forskalingen benyttes for å kunne holde på plass formen betongen skal lages/ utføres i. Grunnmur, ringmur, dekker, trapper, gulv, plattinger, forskalingsmurer og diverse spesialstøper har vi utført i 38 år.

Gysing av bolter og tørr -sprøyting av betong