Vår spisskompetanse er reparasjoner, rehabilitering og overflatebehandling av stål og betong. Arbeider utføres på betong og stål som er utsatt for ulike nedbrytingsmekanismer (kjemiske og mekaniske). Med riktig utstyr og materialvalg alt etter hva slags nedbryting stålet og betongen er utsatt for kommer vår erfaring og kompetanse frem.

TES AS har siden 1982 forsterket bygg, kaier, bruer m.m. Den gang ved hjelp av stål. Nå benyttes karbonfiberlaminat og vev til disse utenpåliggende forsterkningene. Vi har dravet med karbonfiber siden 2000 og utføre arbeider for Statsbygg i Tromsø og regjeringslokalene (R6) i Oslo samt Aquarama i Kristiansand som navn på noen av de største utførte arbeidene. Karbonforsterkning er en metode for utenpåliggende forsterkning av eksisterende konstruksjoner. Dette for å kunne øke nyttelastene på bygget eller evt. for å bygge på i høyden. Karbonforsterkning kan utføres på alle byggningsmasser i betong og tre.

Injisering av riss, fuger, støpeskjøter og bom i betong. Dette er en måte å stabilisere eller reparere en konstruksjon på. Hvilke materialer vi benytter oss av for utførelse, avhenger av hva slags konstruksjoner vi jobber med og hvor stor skaden er. Vi har oppnådd gode resultater på dammer, parkeringshus, vannbehandlingsanlegg, svømmebasseng, heissjakter, siloer og kjellere.

Overflatebehandling av stål og betong så benyttes tradisjonell sandblåsing, våtsandblåsing, sponge-jet og vannmeisling, alt etter hva omfang og skader tilsier. Med Quill Falcon 120 tilbyr vi effektiv sand/vannblåsing for rengjøring av fasader og overflater. Dette brukes ofte som overflatebehandling av stål, aluminium og betongkonstruksjoner. Fremtidens blåseutstyr! Tenk SPONGE JET – Mye likt sandblåsing, men med 90% mindre støv, 90% mindre forbruk og 90% gjenvinning av blåsematerialet. Med vår mobile DYNAJET 170 og trykk på hele 2800 bar rengjør vi alle overflater. Med basis i vannmeisling , injeksjon og kjemiske stoffer ligger vi fremst i feltet når det gjelder rehabilitering av betong. Fordelen med vannmeisling er en raskere utførelse av arbeidene og en mer miljøvennlig metode

ESD system og høystyrke betong er nisjer vi også arbeider med. ESD system (antistatiske gulvbelegg) er en effektiv løsning i utsatte følsomme rom, operasjonssaler datarom, el- anlegg m.m. Høystyrke betong benyttes hvor det er stor mekanisk slitasje eller stor varmepåkjenninger. TES AS også legger herdeplastbelegg (epoxy, akryl og polyretan) til industri, næringsliv og private m.m. Fagkunnskapene og utstyr som må til for å få et godt resultat har vi etter 30års erfaring.