Klosterøya Skien?

Så har vi vært så heldige at vi har fått tildelt rivningen av Klosterøya Næringspark i Skien. Dette er det største rivningsoppdraget TES AS har hatt på sine 33 år som rivningsentreprenør. HRL som nå har byttet navn til Betonmast AS er hoved entreprenør for arbeidene. Her blir det mye historie som blir berørt.

Ombygging for Apotek 1

Tes AS har blitt bedt om hjelp til rehabilitering og ombygging av Porsgrunnsveien 50 på Gråtenmoen i Skien. Innvendig rivning, saging, boring samt forsterkning med stål skal utføres før Apotek 1 kan bygge lokalene opp igjen. Karona Butikks innredninger AB fra Sverige er hovedentreprenør for hele prosjektet.

Karbonfiberforsterkning Tromsø

Telemark Entreprenørservice AS har blitt tildelt kontrakten med forsterke Nye Breivang skole i Tromsø. Arbeidene har startet og det skal legges laminat og vev på store deler av bygget. Byggherre er UiT Universitetet i Tromsø og RIB er Rambøll. Arbeidene vil vare frem til sommerferien.

Klosterfoss?

Kontrakt med Slovenske Litostroj Power er i mål. TES AS skal rehabilitere stål og betong i 2 stykk turbiner som skal skiftes ut. Akershus Energi er byggherre i prosjektet og arbeidene starter opp i Juni måned.

Sykehusapoteket Skien?

Bo-Service AS har fått oppdraget med å rehabilitere sykehusapoteket i Skien.Telemark Entreprenørservice skal foreta rivingsarbeidene i den forbindelse. Arbeidene vil startes opp i begynnelsen av Januar 2014.

Rehabilitering RHI Hydro Porsgrunn?

Forsterkning av søyler, dragere og fasaderehabilitering inne på Hydro Næringspark for RHI. Vannmeisling blir benyttet for utførelse av arbeidene da vi fjerner all løs betong og rengjør armering samtidig. Forskalling av søyler og nye dragere samt nye jern blir lagt inn hvor skadene er størst og værst.

Hydro

Telemark Entreprenørservice AS er tildelt kontrakten vedrørende rehabilitering og forsterkning av Østre Hovedkai inne på Hydro.

ABB

YiT Eiendomsdrift har engasjert TES AS for saging demontering av dekker på ABB i Skien. Det skal opprettes ny kranbane i området da dekkene må forsterkes.

Dalene Gartneri

TES AS har blitt tildelt oppryddingsarbeidene av Dalene Gartneri i Skien. Bjørnstad Utvikling AS er blitt eier av området og skal rydde opp gartneriet som brant opp i 2009. Arealene som skal ryddes er på hele 24000m2.

Norcem Brevik

Norcem Brevik har bestilt nytt slitebelegg i FAB – binge 3. Telemark Entreprenørservice  AS skal legge spesialbelegg fra Contec i Danmark. Arbeidene skal startes på under revisjonsstansen i ukene 9, 10 og 11.