På oppdrag for private, bedrifter og offentlige enheter tar vi på oss utgraving og klargjøring for tomter nybygg, tilbygg, garasjer, hytter m.m. Vi drenerer, graver grøfter, tomter, legger stein, alt hva kunden måtte ønske. Med våre mindre maskiner og fjellsplittingsutstyr utføres utgraving av innvendige kjellere.

Må det pigges eller sprenges vi det alltid gjennomgås en risiko ved utførelse for slike arbeider. Arbeidere utføres alltid i henhold til dagens lover, forskrifter og regler. Alle våre arbeidstakere som jobber innen grunn og VA er sertifiserte med ADK kurs og beviser som behøves.