Forretnings Kontakt Informasjon

Adresse: Industriveien 17, 3940 Porsgrunn

Telefon: (+47) 35 56 46 00

Epost: post@telemark-entreprenor.no

Org.Nr.: 933 509 524 MVA

Hoved Kontaktpersoner

Daglig Leder: Thomas Kongerød
Telefon: (+47) 95 83 78 80
Email: thomas@telemark-entreprenor.no
Anleggs Leder: Snorre Kongerød
Telefon: (+47) 41 84 65 06
Email: snorre@telemark-entreprenor.no
Prosjekts Leder: Stig Rønningen
Telefon: (+47) 41 21 11 90
Email: stig.harald@telemark-entreprenor.no
Regnskaps Leder: Joanna Rochowiak-Boyce
Telefon: (+47) 35 56 46 00
Email: jer@telemark-entreprenor.no