Riving av Klosterøya Vest ” gamle Union fabrikker” for etablering av nye leiligheter.

Leave a comment