STOLT OG KUNNSKAPS RIK

Etablert i 1983, vi har på våre +35år i bransjen vokst til å bli profesjonelle fagarbeidere innen rehabilitering og rivning, spesielt hvor asbest eller avansert betong arbeid er I fokus. Firmaet holder til på Lundedalen industriområde i Porsgrunn som ligger sentralt til E-18 og de største byene i Vestfold, Telemark og Agderfylkene.

2011: Ny Daglig Leder driver TES videre

Da tar Thomas Kongerød over som bedrifts leder med samme lidenskap og visjon for å drive selskapet videre for framtiden.

2006: Flytte til Industriveien 17

Da var tiden for nye lokale med bedre plass til utstyr og de dyktig TES fagfolk. Sentralt og rett på E18, vi sikret oss god tilgang tildet største byene i Telemark, Vestfolg og Agderflykene

1983: Telemark Entreprenørservice AS Stiftet

I mars 1983 blir firmaet stiftet med kvalitet, faglig kompetanse og kunde fokus høyt på prioterings liste. lidenskap for teknisk prosjekter i byggebransjen sammen med en visjon var starten for den TES eventyr