Prosjektering av Miljøsanering i tiltaksklasse 2

 

Prosjektering av Veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1

 

Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1

 

Utførelse av Montering av bærende metall – eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2

 

Utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner i ti l taksklasse 2

 

Utførelse av Riving og miljøsanering i til taksklasse 3