Riving i Kragerø

Rivingsarbeidene, betongsaging, kjerneboring og rehabiliteringsarbeidene for Kruse Smith AS for etablering av ny kunstskole i Kragerø. TES AS utførte miljøkartlegging av bygget samt laget rapport og avfallsplan for rivingsmassene. Molab AS utførte analyse av materialene som ble sendt inn for sjekk av miljøfarlige stoffer.

R6 Regjeringslokalet i Oslo

På oppdrag fra Fornyings- administrasjon og kirkedepartementet sto Statsbygg som byggherre og Veidekke Entreprenør som hovedentreprenør under rehabilitering, riving og oppføring av hele 21000m2. Telemark Entreprenørservice AS ble tildelt kontrakten vedrørende forsterkningen av eksisterende dekker over 9 etasjer.

Pipe-Life på Skjærkøya

Pipe-life AS på Skjærkøya måtte lage nye føringsveier for strøm og vann til nye maskiner som produserer plastrør. Telemark Entreprenørservice AS saget nye slisser i dekket, gravde opp, forskallet og la på nye dørkmatter for dette.

Karbonfiber på Torvhallen Tønsberg

I forbindelse med ombygging av Torvhallen i Tønsberg forsterket vi undersiden av taket for økning av nyttelastene på taket. Totalt ble det lagt 1840 meter karbonfiberlaminat. Det ble også utført vedheftstest for dokumentasjon på betongens beskaffenhet.

Rørbrogater på Hydro Porsgrunn

Hydro Næringspark rehabiliterte rørbrogater inne på Hydro Porsgrunn. Mange av søylene og bjelkene var av veldig dårlig forfatning og arbeidene ble stort sett utført ved hjelp av vannmeisling. Etter vannmeislingen ble skadene utmørtlet ved hjelp av håndmørtling mens større skader ble sprøytet. Arbeidene ble stort sett utført fra lift men noen områder måtte dekkes til med innpakkede stillinger.

Riving & Asbest på Manalåsen

Manalåsen 6 i Brevik skulle rives for opparbeidelse av grøntareal og p-plasser i tilknytning til nye Brevik sykehjem. Bygget var frittstående med kjeller, 2 etasjer og loft. Totalt 880m2. 2 stk frittstående garasjer ble også revet. Sanering av helse og miljøfarlige stoffer måtte gjennomføres ihht regelverket da bygget hadde store arealer med asbest og PCB- holdig maling/ puss.

Norcem FAB Binge

Spesialdekke i FAB- bingen på Norcem. På grunn av enormt stort slitasjebilde på underlaget er det benyttet et slitebelegg fra Contec i Danmark. Stangmaterene i bingen ble demontert og løftet ut før gulvet ble rengjort. Etter dette ble belegget lagt vått i vått med epoxy lim. Det ble også skiftet ut slitestål for stangmaterene før disse ble remontert.

Teater Ibsen på Klosterøya

Ombyggingen av Norske skogs lokaler på Klosterøya i Skien. 12000m2 revet og pusset opp igjen. Et av våre største prosjekter så langt. Veldig moro og ha vært med på et signalbygg i Telemark

Klosterøya Vest Skien

Rivingen av maskinhuset og flislomma på Klosterøya Vest. Totaltentreprenør HRL AS står for utbyggingen. Bygningsmassene som skal rives tilhørte tidligere Norske Skog Union når de drev virksomheten i Skien. Flislomma var av teglstein og betongbygg over 2 etasjer og dette ble revet ned til angitte koter under bakkenivå. Totalt ble det revet 1260m2.

Norcem Pipeinspeksjon

Telemark Entreprenørservice AS innspiserte pipene for Norcem, Brevik. Dette for å sjekke betongens kvalitet. Det ble utført kjerneboring til  trykktest taking og visulet befart med slagprøver ute og inne i pipene.

Knardalstrand RA

Riving, rehabilitering av tanker og hygieniseringsbygg. Kontrakten fra Porsgrunn Kommune vedrørende rehabilitering av Knardalstrand RA. Støping, riving, epoxybelegg, muring, sandblåsing, injisering, maling vegger og stålarbeider ble rehabilitert og utført ved anlegget.

Aquarama Kristiansand

Hotel, næring og et stort vannland blir ført opp. Vi har forsterket dekkene med karbonfiberlaminat samt sandvasket gulv og vegger i bassengene for vedheft fliser. Vedheftstest ble utført og samlet ble det lagt 5000 meter med karbonfiberlaminat på dekkene.