Telemark Entreprenørservice AS ble tildelt kontrakten vedrørende rivingen av maskinhuset og flislomma på Klosterøya Vest. Totaltentreprenør HRL AS står for utbyggingen. Bygningsmassene som skal rives tilhørte tidligere Norske Skog Union når de drev virksomheten i Skien. Biorenseanlegget bestående av 3 bygg, maskinhuset og 2 reaktorer. Maskinhuset ble revet og reaktorene ble rehabilitert innvendig. Flislomma var av teglstein og betongbygg over 2 etasjer og dette ble revet ned til angitte koter under bakkenivå. Totalt ble det revet 1260m2.