Bygningsmessige arbeider.

Riving, rehabilitering av tanker og hygieniseringsbygg.
Telemark Entreprenørservice AS fikk kontrakten av Porsgrunn Kommune vedrørende rehabilitering av Knardalstrand RA.
Støping, riving, epoxybelegg, muring, sandblåsing, injisering, maling vegger og stålarbeider ble rehabilitert og utført ved anlegget.