Norcem AS hadde prøvd det meste for å stoppe vannlekkasjer i produksjonen da løsningen kom i form av gode krystalliseringsprodukter og en entreprenør som ikke ga opp. Krystalliseringsproduktene er fremstilt av sement, spesialkvarts og mulifunksjonelle kjemikalier.- MSS 400 krystalliseringsslurry og MSS 430 krystalliseringsplugg oppnår sin vann-, fukt- og kloridbeskyttelse gjennom en krystalliseringsprosess som starter når produktenes ulike kjemikalier kommer i kontakt med kalken, fukten og oksygen i betongen. Penetrasjonen skjer dypt inne i betongen gjennom kappilærkreftene og osmosetrykk. Fukt og vann omvandles til krystaller som tetter den minste pore og sprekk samt driver ut fukten. Det nye laget blir ett med betongen.

Se innlegg i Ingenør Nytt:
Norcem Tunneltak Krystallisering