Inspisering av betongens beskaffenhet.

Telemark Entreprenørservice AS innspiserte pipene for Norcem, Brevik. Dette for å sjekke betongens kvalitet. Det ble utført kjerneboring til  trykktest taking og visulet befart med slagprøver ute og inne i pipene.