På oppdrag fra Fornyings- administrasjon og kirkedepartementet sto Statsbygg som byggherre og Veidekke Entreprenør som hovedentreprenør under rehabilitering, riving og oppføring av hele 21000m2. Telemark Entreprenørservice AS ble tildelt kontrakten vedrørende forsterkningen av eksisterende dekker over 9 etasjer. Dette ble utført med karbonfiberlaminat fra S&P, levert fra Norborn AS.

Skriv R6 Ingeniør Nytt:

D. Referanse R6 Oslo