Telemark Entreprenørservice AS utførte rivingsarbeidene, betongsaging, kjerneboring og rehabiliteringsarbeidene for Kruse Smith AS for etablering av ny kunstskole i Kragerø. TES AS utførte miljøkartlegging av bygget samt laget rapport og avfallsplan for rivingsmassene. Molab AS utførte analyse av materialene som ble sendt inn for sjekk av miljøfarlige stoffer. Bygget har vært benyttet som trevarefabrikk og det ble produsert vinduer, dører og trapper. Bygget har de siste 10 årene vært i kommunalt eie, og de siste som benyttet bygget var Læringssenteret.