Manalåsen 6 i Brevik skulle rives for opparbeidelse av grøntareal og p-plasser i tilknytning til nye Brevik sykehjem. Bygget var frittstående med kjeller, 2 etasjer og loft. Totalt 880m2. 2 stk frittstående garasjer ble også revet. Sanering av helse og miljøfarlige stoffer måtte gjennomføres ihht regelverket da bygget hadde store arealer med asbest og PCB- holdig maling/ puss.