Hydro Næringspark rehabiliterte rørbrogater inne på Hydro Porsgrunn.
Mange av søylene og bjelkene var av veldig dårlig forfatning og arbeidene ble stort sett utført ved hjelp av vannmeisling.
Etter vannmeislingen ble skadene utmørtlet ved hjelp av håndmørtling mens større skader ble sprøytet. Arbeidene ble stort sett utført fra lift men noen områder måtte dekkes til med innpakkede stillinger.