Rivning eller demolering, innebærer å rive med bygningsmasse som tidligere er satt opp. Dette kan dreie seg om alt av bygningsmasser. Med 38 års erfaring og maskiner fra 0,8tonn til 65 tonn med rekkevidder opptil 32m, løser vi de fleste oppgaver.

Målet med de fleste riveprosjekter er høyest mulig saneringsgrad og gjenbruk av avfallet som oppstår, dette slik at gjeldene lover og forskriften til fredsstilles. For å oppnå best mulig sorteringsgrad må det rives selektivt og det må være utført en miljørapport/ kartlegging av bygget som skal rives. Ved utført rapport vet vi hvor og hva vi skal rive og hvordan rivningsmateriellet skal håndteres.

TES AS utfører selv miljøkartlegginger, saneringsarbeider, og rivningsarbeider på hele SØR-ØST Landet.