TES AS følger hele prosesser fra tegnebordet via prosjektering og bygging til ferdig oppført bygg.

Som total entreprenør er vi med fra start til slutt og dette er selvsagt en stor fordel og trygghet for kunden.

Vi utfører også hoved og generalentrepriser hvor vi legger stor vekt på i kunne utført det meste selv  med egne arbeidstakere.

Våre ansatte er vår viktigst ressurs og ved å kunne benytte egne arbeidstakere kan vi være trygge på at arbeidene blir håndverksmessig godt utført.