YiT Eiendomsdrift har engasjert TES AS for saging demontering av dekker på ABB i Skien. Det skal opprettes ny kranbane i området da dekkene må forsterkes.

Leave a comment