TES AS har blitt tildelt oppryddingsarbeidene av Dalene Gartneri i Skien. Bjørnstad Utvikling AS er blitt eier av området og skal rydde opp gartneriet som brant opp i 2009. Arealene som skal ryddes er på hele 24000m2.

Leave a comment