Kontrakt med Slovenske Litostroj Power er i mål.
TES AS skal rehabilitere stål og betong i 2 stykk turbiner som skal skiftes ut.
Akershus Energi er byggherre i prosjektet og arbeidene starter opp i Juni måned.

Leave a comment