Så har vi vært så heldige at vi har fått tildelt rivningen av Klosterøya Næringspark i Skien.
Dette er det største rivningsoppdraget TES AS har hatt på sine 33 år som rivningsentreprenør.
HRL som nå har byttet navn til Betonmast AS er hoved entreprenør for arbeidene.
Her blir det mye historie som blir berørt.