Tes AS har blitt bedt om hjelp til rehabilitering og ombygging av Porsgrunnsveien 50 på Gråtenmoen i Skien.
Innvendig rivning, saging, boring samt forsterkning med stål skal utføres før Apotek 1 kan bygge lokalene opp igjen.
Karona Butikks innredninger AB fra Sverige er hovedentreprenør for hele prosjektet.