Bo-Service AS har fått oppdraget med å rehabilitere sykehusapoteket i Skien.Telemark Entreprenørservice skal foreta rivingsarbeidene i den forbindelse.
Arbeidene vil startes opp i begynnelsen av Januar 2014.

Leave a comment