Anleggsarbeider

Drenering,tomter/ garasjer og grunnarbeider fjellsprenging m.m Våre små minigravere er perfekte til utgraving av innvendige kjellere.

Forskalling og Støpearbeider

Støping av dekker, fundamenter og vegger.

Riving Demolition

Riving

Alt fra små til store konstruksjoner er av interesse. Vi er spesialister på inne rivning, hvor bygget skal stå, men resten skal bort. Med stålsakser, betongknusere og demoleringsgrabber takler vi det meste.

Kjerneboring

Utfører alt av boring i leca tegl betong. Alt av dimmensjoner på borkronene. (8mm -> 750mm).

Betongsaging

Med topp moderne veggsager føler vi at vi kan hjelpe til i enhver situasjon. Våre sager skjærer opptil 60cm tykk betong, over denne tykkelsen må vi over på wiresaging.

Asbest Ekspertise

Asbest / PCB

Vi er godkjente for riving av innvendig og utvendig av asbest og pcb. På oppdrag fra byggherrer/konsulenter tar vi også på oss miljøanalyser av bygg og eiendommer.

Epoxy arbeider

Legger herdeplastbelegg (epoxy, akryl og polyretan) til industri, næringsliv og private m.m. Fagkunnskapene og utstyr som må til for å få et godt resultat har vi etter 30års erfaring.

Injisering / Vanntetting

Injisering av riss, fuger, støpeskjøter og bom i betong. Dette er en måte å stabilisere eller reparere en konstruksjon på. Hvilke materialer vi benytter oss av for utførelse, avhenger av hva slags konstruksjoner vi jobber med og hvor stor skaden er. Vi har oppnådd gode resultater på dammer, parkeringshus, vannbehandlingsanlegg, svømmebasseng, heissjakter, siloer og kjellere.

Sandblåsing

 Med Quill Falcon 120 tilbyr vi effektiv sand/vannblåsing for rengjøring av fasader og overflater. Dette brukes ofte som overflatebehandling av stål, aluminium og betongkonstruksjoner.

Vannmeisling

Med vår mobile DYNAJET 170 og trykk på hele 2800 bar rengjør vi alle overflater. Med basis i vannmeisling , injeksjon og kjemiske stoffer ligger vi fremst i feltet når det gjelder rehabilitering av betong. Fordelen med vannmeisling er en raskere utførelse av arbeidene og en mer miljøvennlig metode.

Betong Rehabilitering

Utføres på betong som er utsatt for ulike nedbrytningmekanismer (kjemiske og mekaniske). Med riktig utstyr og materialvalg etter hva slags nedbrytning betongen er utsatt for kommer vår kompetanse frem. Vi har materialene, kompetansen og utstyret til å utføre rehabilitering på; kaier, bruer, parkeringshus, dammer, siloer, renseanlegg, balkonger m.m.

Sponge Jet

Fremtidens blåseutstyr! Mye likt sandblåsing, men med 90% mindre støv, 90% mindre forbruk og 90% gjenvinning av blåsematerialet.

Carbon Reinforcement

Karbonforsterkning

Metode for utenpåliggende forsterkning av eksisterende konstruksjoner. Dette for å kunne øke nyttelastene på bygget eller evt. for å bygge på i høyden. Karbonforsterkning kan utføres på alle byggningsmasser i betong og tre.